Služby

Kdy začít s cizími jazyky u dětí?

Většina psychologů a pedagogů se shoduje, že je vhodné začít s učením cizího jazyka u dětí do 6 let věku. V lepším případě je začít co nejdříve, první kontakty s cizím jazykem jsou vhodné dokonce od narození. Dětský mozek je schopen dosáhnout lepších výsledků v době růstu, později se sice lze naučit dobře cizí jazyk, ale jak potvrzují vědci, schopnost mozku absorbovat nový jazyk časem slábne a cílené učení je mnohem náročnější.

Učení hrou a zpěvem

Malé dítě se naučí nová slova a gramatiku samo, bez pomoci a složitého vysvětlování si denně přibírá slovíčka do svého rodného slovníku. Právě v tuto dobu je vhodné začít seznamovat dítě s cizím jazykem, protože stejně plynule jako u rodného jazyka přechází do cizího. To vše za předpokladu, že učení probíhá nenásilnou formou za pomocí her, zpívání a tancování. Dobrým startem pro seznamování s angličtinou je např. metoda Wattsenglish, která hravou formou seznamuje nejmenší žáčky s tajuplností cizího jazyka. Ve skupince 3 – 8 dětí probíhá taková výuka v jazykové škole Praha, kde mají s učením těch nejmenších téměř 20 let praxe.

Vícejazyčné prostředí není vždy pro dítě výhrou

Právě sázka na odborníky je v otázce učení cizího jazyka klíčová. Chybou v učení těch nejmenších bývá používání více jazyků jedné a téže osoby, např. matky. V případě, že matka hovoří na dítě několika jazyky v domnění, že dělá dobře, není tomu tak. U dětí, a to i v bilingvních rodinách, by se měl dodržovat princip jedna osoba – jeden jazyk. Dítě velmi rychle pochopí, že matka mluví odlišným jazykem než otec a bude odpovídat přesně v jazyce, ve kterém bylo dotazováno. V opačném případě bude dítě zmatené a věty bude sestavovat ve více jazycích.

Mluvit, číst, psát

Pro starší děti je vhodné navázat na herní formu konverzační fází. Dítě by mělo začít v daném jazyce přemýšlet a ztratit ostych z mluvení, v ideálním případě se snažit domluvit. Důležitým prvkem v této fázi je kromě mluvení poslech. Navazuje čtení a psaní v cizím jazyce. V této fázi není od věci děti motivovat např. získáním certifikátu Cambridge z angličtiny. Pro přípravu na zkoušky existují kurzy Movers, které děti na zkoušku nejen připraví, ale povzbudí je v získávání dalších erbů, které jsou odměnou za jejich nově získané dovednosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *