Služby, Zprávy

Vymáhání pohledávek

Pro všechny věřitele je hlavním přáním a cílem při vymáhání pohledávek co nejrychlejší úhrada pohledávek dlužníky s minimalizací finančních ztrát. To je dogma a neochvějné pravidlo.

Při vzniku pohledávky po splatnosti se prakticky každý věřitel snaží ji vymáhat vlastními silami. Přitom mnozí se snaží o to, aby bonita vymáhané pohledávky neklesla a nepřešla do kategorie rizikových nebo dokonce nedobytných. Z tohoto důvodu věřitelé obvykle vymáhají pohledávky sami jen do určité doby, například do 60 nebo 90 dnů.
Pokud dlužník na vymáhání pohledávky věřitelem nereaguje, pak u každého vzniká dilema – co s pohledávkou dělat dále. Volba tady není moc široká: advokátní kancelář, specializovaná inkasní agentura nebo firma na vymáhání pohledávek.

Zkušení věřitelé, kteří již nejednou prošli cestou soudního vymáhání pohledávek a exekučního řízení, řeší toto dilema velmi rychle. Proto v poslední době se stále více českých věřitelů všech kategorií obrací k mimosoudnímu vymáhání pohledávek a nacházejí stálé partnery mezi specializovanými firmami na vymáhání pohledávek.
Aby se mimosoudní vymáhání pohledávek stalo skutečně efektivním, musí věřitelé respektovat následující zásady:

Předávat specialistům pohledávky k mimosoudnímu vymáhání co nejdříve. Čím je pohledávka starší, tím více klesá její bonita a vymahatelnost.
Je důležité velmi pečlivě vybírat firmu na mimosoudní vymáhání pohledávek. Inkasní agentury pouze posílají výzvy dlužníkům a telefonické urgence, což je obvykle nedostatečná forma vymáhání pohledávek z obchodního styku.

Mnohé firmy na vymáhání pohledávek nedisponují potřebnou profesionální úrovní a ve své činnosti používají příliš primitivní metody. Proto je třeba zvláštní pozornost věnovat podnikatelské historii specialistů na mimosoudní vymáhání a odkup pohledávek, kvalitativní úrovni nabídek, kultuře webových stránek, referencím, smluvním podmínkám apod.

Obchodní spory s dlužníky, zvláště tehdy, kdy se dlužníky stávají záměrně a cílevědomě, je lepší předávat profesionálům na mimosoudní vymáhání pohledávek. Advokáti neumí v takových případech vytvořit na dlužníka adekvátní tlak a pouze účtují věřitelům honoráře.

Mandátní smlouvy s firmami na vymáhání pohledávek často nedávají očekávaný výsledek, protože specialisté na vymáhání pohledávek jednají s dlužníkem jenom na základě pověření. Kromě mandátních smluv existují u profesionálů na vymáhání pohledávek i jiné smluvní podmínky, které umožňují věřiteli distancovat se od vlastního procesu vymáhání pohledávek a firmě na vymáhání využívat daleko širší škálu metod působení na dlužníka.
Potýkáte se s problematikou neuhrazených pohledávek? Hledáte účinná rešení, jak vymáhat pohledávky po splatnosti? Zpracováváte strategii a postup pro vyjednávání s dlužníkem?

Není nic jednoduššího než se obrátit na naši společnost Revital Finance s.r.o. a my se o všechno postaráme za Vás. Najdete nás na internetovém portále revitalfinance.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *