Zdraví

Keratokonus se dá léčit

Zrak většinou vnímáme automaticky. Nad tím, že vidíme, se ani nepozastavujeme. To, že se skutečně jedná o jeden z nejdůležitějších smyslů, si většinou uvědomíme, až když o něj začneme přicházet. Chorob a nástrah, které na naše oči číhají, je přitom celá řada. Jednou z nich je i ztenčení a kuželovité vyklenutí rohovky známé pod názvem keratokonus.
Rohovka je přední část zevního obalu oční koule. Průhledná, ve tvaru tenkostěnného kloboučku či kopule, s průměrem asi 12 mm a tloušťkou zhruba 1 mm. Její stěna je vypouklá podobně jako fotografická čočka. Po svém obvodu se rohovka připojuje k očnímu bělmu, které je na pohled lépe viditelné než průhledná rohovka.

Onemocnění a poruchy rohovky

Rohovku může postihnout celá řada onemocnění, jako jsou záněty, infekce či různé degenerace. Častá ovšem jsou i mechanická poškození (abraze), popřípadě poruchy rohovky z nedostatku výživy (především se jedná o nedostatek vitaminu A). Možné však jsou i poruchy vrozené včetně v úvodu tohoto článku zmíněného keratokonu.

Co to je keratokonus?

Pod pojmem keratokonus rozumíme ztenčení a kuželovité vyklenutí rohovky, vrozenou vadu postihující obě oči současně. Objevuje se nejčastěji v období kolem puberty a způsobuje stále se zhoršující myopii (krátkozrakost) a další zhoršování zraku, jež nelze korigovat nošením brýlí. Neléčený keratokonus ale může skončit i úplnou ztrátou zraku.

Transplantace již není jediným řešením

V časných stádiích onemocnění mohou vidění zlepšit tvrdé kontaktní čočky, které však s další progresí choroby ztrácejí na své účinnosti. Při výrazném zhoršení vidění, které již nelze kompenzovat kontaktními čočkami, ještě nedávno přicházela v úvahu pouze transplantace rohovky, tedy operativní přenos tkáně rohovky. Oční chirurg v tomto případě poškozenou rohovku odstranil a nahradil podobně tvarovaným kouskem dárcovské tkáně, kterou ve správné poloze upevnil pomocí stehů.

Moderní léčební metody keratokonu

Současná oftamologie naštěstí je mnohem dál a k léčbě keratokonu nabízí i další metody, s jejichž pomocí je možné transplantaci oddálit, vyklenutí oční rohovky oploštit a rozvoj nemoci zastavit. Například oční klinika NeoVize za tímto účelem používá hned několik osvědčených metod.

Intrastromální rohovkové prstence

Jednou z nich je léčba kerakotonu prostřednictvím implantace speciálních intrastromálních rohovkových prstenců (ICRS) Keraring. Jedná se o speciální ringy, které šetrným způsobem rohovku stlačí a tím zpevní vazby mezi kolagenovými vlákny v rohovce. Výsledkem je výrazné zploštění rohovky spojené se stabilizací jejího vyklenutí.

Collagen Cross Linking

Další šetrnou metodou vedoucí ke zpevnění rohovky je fotodynamická léčba Collagen Cross Linking (CCL, popřípadě CXL). Ta zase vazby mezi kolagenními vlákny posiluje kombinací riboflavinu – vitamínu B2 a ultrafialového světla, které napomáhají vytvářet posilující vazebné můstky mezi jednotlivými rohovkovými vlákny. Tkáň rohovky se tím výrazně zpevní, což progresi keratokonu zpomalí či přímo zastaví.

Obě metody lze kombinovat

Obě zmíněné léčebné metody, jejichž hlavním cílem je pozastavení progrese onemocnění a s ním spojené oddálení nutnosti rohovku transplantovat, je možné kombinovat. K tomu, aby léčba byla úspěšná, je ovšem nutné zahájit ji pokud možno co nejdříve. Nezbytná je proto včasná a přesná diagnostika.

Myslete na prevenci

Podceňovat byste neměli ani vstupní a preventivní vyšetření schopná odhalit i ty nejmenší abnormality. Zmíněná oční klinika NeoVize při nich používá tu nejmodernější techniku včetně očního koherenčního tomografu, který pomocí laserového paprsku do nejmenšího detailu proměří a zmapuje sítnici, a pentacamu, schopného zjistit tloušťku rohovky v rozsahu celého jejího povrchu a její zakřivení.

Léčba je individuální

Obě techniky lékařům poskytují detailní obraz o stavu oka. Postup samotné léčby je ale individuální, stanovený na základě pacientova vyšetření. Léčba CCL je částečně hrazena ze zdravotního pojištění, metodu ICRS si pacient hradí sám. Ceník a podrobnější informace najdete na stránkách kliniky.

Zdroj informací: https://www.neovize.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *